Muzikale Verhalen voor ouderen

Ontstaan project “Digitaal Dichtbij”

Half maart 2020 kwam in de media naar voren dat met alle ontwikkelingen rondom het coronavirus onder andere de kwetsbare groep ouderen in een sociaal isolement terecht kwam. Met name door alle maatregelen die de overheid had getroffen (geen of minder bezoek, geen of minder activiteiten) en die ook golden voor allerlei zorgorganisaties kwamen ouderen verder van de maatschappij te staan. Hoe begrijpelijk en verstandig dit besluit ook was, het betekende dat er geen (live) activiteiten waren voor bewoners wat het gevoel van eenzaamheid bij ouderen versterkte. Schrijnende verhalen waarbij zelfs op locatie mensen intern niet meer samen konden/mochten komen. Als Stichting Kunstleven zijn we toen gaan kijken wat we nog wél voor deze doelgroep konden doen op dat moment. Hoe we toch dichtbij konden zijn, zonder fysiek aanwezig te zijn!

Hierdoor kwamen we op het idee om een opname van een concert te maken dat digitaal verspreid zou kunnen worden binnen zorginstellingen in Nederland.

“Prachtig en emotioneel, het heeft ons geraakt.”

Realisatie

Stichting Kunstleven werkt veel samen met het professionele fluit-harpduo Puur. Zij geven regelmatig concerten in zorginstellingen voor ouderen en hebben daardoor veel affiniteit met de doelgroep. De concerten die zij verzorgen geven de bewoners in zorginstellingen rust, ontspanning en afleiding. Duo Puur was bereid om hiervoor een concert op te nemen.
Dick en Marijke Snellenberg hebben de registratie belangeloos opgenomen en gemonteerd.
Voor de opname konden we terecht bij Panton Ontwerpstudio – ontwerpers voor de zorg die ons een ruimte aanboden.
Mede door een subsidie vanuit het Cultuurplatform Meppel en door de Stichting De Grootste Familie Helpt konden we dit concert gratis beschikbaar stellen aan zorglocaties.

We ontvingen voor dit project subsidie van: