Muzikale Verhalen voor ouderen

Projecten

We hebben tot nu toe twee verschillende soorten projecten (Muzikale Verhalen en Digitaal Dichtbij), maar dat zouden er in de toekomst zomaar meer kunnen worden.

Bent u geïnteresseerd in onze projecten en wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Muzikale verhalen

Het doel van de muzikale verhalen is om de kwaliteit van leven van ouderen te verhogen en de oudere mens hun plek in de maatschappij te geven. De middelen die we hier voor gebruiken passen in het kader multidisciplinaire kunst en cultuurbeleving (muziek, beelden en theater).

Wij zijn van mening dat er in de huidige maatschappij te weinig aandacht is voor deze mensen en voor hun geschiedenis. Het verleden is vaak niet bekend bij medebewoners, maar ook niet bij verzorgend personeel. Kennis van en begrip voor het verleden maakt dat mensen zich meer gezien voelen.

Met het organiseren van deze concerten willen we de geschiedenis toereikender maken en tegelijkertijd de oudere centraal stellen.

Digitaal Dichterbij

Half maart 2020 kwam in de media naar voren dat met alle ontwikkelingen rondom het coronavirus onder andere de kwetsbare groep ouderen in een sociaal isolement terecht kwam. Met name door alle maatregelen die de overheid had getroffen (geen of minder bezoek, geen of minder activiteiten) en die ook golden voor allerlei zorgorganisaties kwamen ouderen verder van de maatschappij te staan. Hoe begrijpelijk en verstandig dit besluit ook was, het betekende dat er geen (live) activiteiten waren voor bewoners wat het gevoel van eenzaamheid bij ouderen versterkte.

Schrijnende verhalen waarbij zelfs op locatie mensen intern niet meer samen konden/mochten komen. Als Stichting Kunstleven zijn we toen gaan kijken wat we nog wél voor deze doelgroep konden doen op dat moment. Hoe we toch dichtbij konden zijn, zonder fysiek aanwezig te zijn!

“Bewoners van Riemsoord vonden het erg leuk en genoten van de verhalen en muziek. Het was muisstil op de Brink. Dat zegt genoeg. Hartelijk dank daarvoor.”